Участок 7

Город Улица четная сторона нечетная сторона
Краснодар базовская 80-154 87-113
Краснодар буденного 192-338
Краснодар горького 147-219
Краснодар длинная 152-242 163-273
Краснодар казачья 4-18
Краснодар карасунонабережная 81
Краснодар карасунонабережная 83
Краснодар карасунскаянабережная 69-83
Краснодар костылева 45
Краснодар костылева 52-124 47-127
Краснодар леваневского 82-118 75-117
Краснодар пашковская 120-192 109-187
Краснодар садовая 4
Краснодар садовая 6-50 1-51
Краснодар седина 108-144